Hur länge har människan funnits?

av Celina Fredriksson
humans

Det är svårt att tänka sig en tid då människor inte fanns på jorden, men det har verkligen varit så. Det är till och med så det har varit under 99,998 % av vår planets historia! Ändå har människan funnits på jorden i 6 miljoner år. Hur går det ihop? Låt oss fundera över frågan “hur länge har människan funnits?” i ett större perspektiv.

Hur länge har människan funnits till?

Det kan tyckas som om människor har funnits ett tag, eftersom sex miljoner år verkar vara en nästan oändligt lång tid. I jordens övergripande tidslinje är sex miljoner år dock inte särskilt lång. Jorden själv är nämligen hela 4,5 miljarder år gammal.

Ändå har de sex miljoner år som människor har varit på jorden tillåtit dem att utvecklas, bygga verktyg, skapa civilisationer, anpassa sig till sin miljö och bli de människor vi är idag. Vi har blivit intelligenta eller moderna människor.

Hur länge har den moderna människan funnits?

Homo sapiens, som är den moderna formen av människor, utvecklades för 300 000 år sedan från Homo erectus. För cirka 90 000 år sedan började dessa människor tillverka verktyg för att fånga fisk. Genetik och fossil visar att Homo sapiens blev den enda överlevande mänskliga arten för 15 000 till 40 000 år sedan.

Därefter, för cirka 12 000 år sedan, började människor odla mat och förändra sin omgivning för att överleva och äta. När maten blev mer hållbar och livet blev lättare, började människor producera mer. Mänskliga civilisationer började bildas för cirka 6 000 år sedan.

Du kanske också gillar