Fördjupning i orsakerna till betalningsanmärkningar och effektiva förebyggande åtgärder

av Celina Fredriksson
person holding white printer paper

Att kunna sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt är mycket viktigt. Det är dock många som saknar ordentlig kunskap om hur man planerar sin ekonomi. Detta kan resultera i att man saknar pengar i slutet av månaden eller att man genomför onödiga köp som man egentligen kanske inte har råd med.

När pengarna inte räcker till, eller när man inte tar tillräckligt stort ekonomiskt ansvar, riskerar man att få betalningsanmärkningar. Men vad är en betalningsanmärkning egentligen?

En betalningsanmärkning är en negativ markering på ens kreditrapport. De delas ut om man vid upprepade tillfällen inte klarar av att fullfölja sina ekonomiska åtaganden.

I den här artikeln ska vi gå igenom varför anmärkningar uppstår, med förhoppningen om att det kan hjälpa dig undvika vanliga misstag eller fallgropar som ligger till grund för att en anmärkning delas ut.

Ingen ekonomisk buffert för att hantera ekonomiska svårigheter

Ekonomiska svårigheter kan uppstå från olika håll och påverka människors liv på flera sätt. Man kan förlora jobbet, drabbas av en långvarig sjukdom eller andra oförutsedda händelser kan när som helst kasta omkull ens finansiella situation – även om man för närvarande har en stabil ekonomi.

För att undvika betalningsanmärkningar i samband med ekonomiska svårigheter är det nödvändigt att ha en ekonomisk buffert – eller en nödfond. Att skapa en ekonomisk buffert kan ha en mycket stor betydelse för din ekonomiska framtid, men detta kräver mer än bara att spara pengar.

Det innebär att man gör en grundlig och detaljerad översyn av ens ekonomi och identifierar potentiella risker. En proaktiv strategi kan inkludera att diversifiera inkomstkällor, investera i utbildning och kompetensutveckling för att förbättra karriärmöjligheter samt för att säkerställa att man har rätt försäkringar för att täcka oväntade utgifter.

Missade betalningar: Teknik, rutiner och automatisering

Missade betalningar kan vara en följd av glömska eller överbelastning av åtaganden. Trots goda avsikter kan människor uppleva det svårt att hantera flera räkningar, lån, krediter och vardagliga kostnader. En lösning för att inte glömma bort betalningar är att automatisera dem. Detta kan göras via internetbanken. Genom att ställa in automatiska överföringar från ens bankkonto kan man säkerställa att alla åtaganden möts i tid.

Att skapa rutiner för att övervaka ens ekonomi är också en viktig aspekt i ansvarsfull ekonomihantering. Betala räkningar på samma tid varje månad. Eller försök göra det så att du betalar räkningen samma dag som den kommer. Skriv ner förfallodatum. Använd appar som påminner dig om när det är dags att betala.

Försenade betalningar

Försenade betalningar kan vara lika skadliga som helt uteblivna betalningar. Grunden till att vänta med att betala en räkning kommer ofta från tillfälliga eller kortsiktiga ekonomiska problem, som köp av onödiga varor eller tjänster under månadens gång så att man nu inte har pengar att betala en räkning. Då kan det vara frestande att vänta med räkningen tills man har pengar igen för att då betala den.

Detta går kanske att komma undan med ett par gånger utan att det kostar mycket i kreditvärde eller straffavgifter. Men börjar det bli en vana är risken stor att det kommer ha väldigt negativa effekter på ditt kreditvärde.

Ett viktigt sätt att förebygga försenade betalningar är att du måste skapa en mycket detaljerad budget som du kan följa. Att ha en ekonomisk plan är att ge sig själv en färdriktning och ramar att hålla sig inom.

En budget bör inte bara täcka regelbundna utgifter utan också innehålla en krisplan som aktiveras vid specifika omständigheter som kan orsaka ekonomiska svårigheter. Ett exempel kan vara om du är timanställd men inte jobbade så många timmar du hade velat en månad. Eller om du skulle behöva ta lån och planera skuldåterbetalningen.

Försök lista ut var du har alternativa inkomstkällor vid kriser. Kan du fråga föräldrar, vänner eller familj om tillfälliga korta lån?

Oförmåga att hantera lån och krediter

För att undvika betalningsanmärkningar på grund av bristande kunskap om hur man på bästa sätt hanterar lån och krediter är utbildning och medvetenhet nyckeln. Det är viktigt att förstå hur olika typer av kredit påverkar kreditvärdet, hur man gör en budget, planerar ekonomiskt och hur man använder krediter ansvarsfullt.

Skuldkonsolidering

Att inte betala sina skulder, medvetet eller ej, är naturligtvis en grund för att få en betalningsanmärkning. Om du har många skulder och har svårt att hänga med i betalningen kan du överväga att samla lån. Detta innebär att du ansöker om ett lån som är tillräckligt stort för att täcka dina befintliga skulder, och sedan används pengarna för att bli skuldfri.

Nu har du bara ett lån att betala tillbaka, vilket sänker räntekostnaderna och andra avgifter som tillkommer med att ha flera aktiva lån. Se till att samlingslånet inte kostar mer än de sammanlagda kostnaderna för de andra lånen.

Sammanfattning

Att undvika betalningsanmärkningar handlar inte bara om att reagera på oväntade händelser utan också om att aktivt planera och strukturera sin ekonomi. Genom att investera både tid och ansträngning i att förstå och implementera olika ekonomiska strategier kan man skapa en tryggare och mer stabil finansiell framtid.

Du kanske också gillar