Vilka är riktlinjerna för att vabba?

av Celina Fredriksson
Vabba

När du är mamma eller pappa har du förmodligen funderat mycket på den här frågan. Många ”sabbatsår” kan vara nödvändiga när barnen är små, till exempel när de går i förskolan. Att veta hur länge du får ta ledigt är avgörande i den här situationen. Vad är den ideala tiden för varje tillfälle?

Berätta för mig hur länge jag kan ta ledigt. Om du stannar hemma för att ta hand om dina barn kan du vara berättigad till tillfälliga föräldraförmåner. Om du är sjuk och behöver vårda ditt barn hemma har du en rätt som är ganska unik för Sverige, tillsammans med en ganska omfattande föräldraledighet. Vi är lyckligt lottade som har möjlighet att ta del av denna typ av socialhjälp.

Finns det en tidsgräns för din ledighet?

Du kan ta ut högst sju dagar i taget utan läkarens eller sjuksköterskans tillstånd. Det krävs en anmälan till socialförsäkringsmyndigheten. Även om du inte ansöker om förmåner räknas helger som lördag och söndag med i beräkningen. Hur länge får jag vara frånvarande från arbetet utan läkarintyg?

Om ditt barn blir sjukt på en lördag och du arbetar måndag till fredag har du rätt till sju dagars betald ledighet, eller ersättning för den tid du tillbringar hemma för att ta hand om ditt sjuka barn. Ett läkarintyg är nödvändigt efter den sjätte dagen. Genom att anmäla din ledighet måndagen den första får du nio dagar i följd ledigt från arbetet.

Hur länge gäller föräldraledigheten?

Hur länge gäller föräldraledigheten?

Vilket håll blåser vinden i Sverige? Hur länge får du vara borta från ditt barn? En årlig ledighet på upp till 120 dagar är tillåten. Med andra ord har du rätt till upp till 120 dagars lön för vård av barn. Det är bara om barnet är sjukt som de återstående 60 dagarna av barnbidraget betalas ut, inte om den andra föräldern är sjuk och inte kan ta hand om barnet.

Detta innebär att om barnets förälder inte kan ta hand om barnet på grund av arbete eller sjukdom kan du som anhörig ta ledigt för att hjälpa till. De 120 dagarna kan användas av vem som helst i familjen, inte bara av föräldrarna. Mor- och farföräldrar kan ta ledigt för att ta hand om sina barnbarn om barnets föräldrar inte kan eller vill ta ledigt.

När kan en person ta föräldraledighet?

Om ditt barn är under 12 år kan du ta ut föräldraledighet. När en ungdom är 12-16 år gammal krävs ett läkarintyg från första vårddagen. Du som förälder kan ibland behöva ännu mer hjälp, även på heltid. Så länge barnet har en allvarlig, livshotande sjukdom har båda föräldrarna rätt till ett oändligt antal lediga dagar. Dessutom behövs ett läkarintyg där barnets diagnos, prognos och terapi beskrivs i detalj.

Att ta ledigt är en laglig rättighet, men var beredd på att få mothugg från dina arbetskamrater.

Att ta ledigt är en laglig rättighet, men var beredd på att få mothugg från dina arbetskamrater.

Som förälder känner du dig rädd och upprörd, och viktigast av allt är att ditt barn behöver stöd och vård medan det mår dåligt. Som förälder har du en högre standard eftersom ditt barn inte är i skolan eller på dagis utan hemma. Förskolebarn bör aldrig lämnas ensamma hemma, även om de inte mår dåligt. Om barnet mår dåligt vill man inte att det ska komma till skolan.

Om deras barn är sjukt tycker många föräldrar att det är trösterikt att tillbringa lite tid med dem. De vill erbjuda en kärleksfull miljö för den unge. När det gäller arbetsgivarna kan de protestera om rasterna blir för frekventa. I motsats till vad många tror är detta orättvist mot arbetstagaren och bör inte tillåtas fortsätta.

Du kanske också gillar