Hur skriver man en krönika?

av Celina Fredriksson
Hur betalar man en faktura

Om du ska skriva en krönika på beställning från en tidskrift, har du en fördel. Beställaren förutsätter att du har något väsentligt att avhandla kring ett specifikt ämne.

 

Men hur skriver man en bra krönika, om man inte behärskar temat till fullo? Det blir till att söka på internet. Där hittar du det mesta kring alla ämnen och många bra exempel. Men glöm inte att dubbelchecka och faktagranska den information du lyckas finna.

 

Vill du ha en krönika publicerad i en tidning? Du kan ditt ämne och vill få igång en debatt. Då behöver du förmodligen inte göra någon research på nätet. Men du behöver veta hur man skriver en krönika steg för steg.

Hur man skriver en krönika

 

Först av allt måste du formulera en bra rubrik på din krönika. De första meningarna eller det första stycket i din text, avgör om läsaren blir intresserad och fortsätter att läsa. Det är svårt att ange en mall, men fundera på:

 

  • Vilka läsare vill du nå med din krönika?
  • Vilka ord eller argument fångar en läsare?
  • Vad vill du åstadkomma med krönikan?
  • Vill du väcka debatt?

Hur skriver man en krönika steg för steg

 

  • Du har klargjort vilken målgrupp du vill nå ut till. Vilka tidskrifter eller tidningar läser din målgrupp? Kommer din krönika att kunna läsas på nätet? Om du fått en beställning på en krönika är så är frågan om publicering redan klar. Vill du däremot få infört en krönika utan att ha en beställning, så måste du hitta en redaktör som blir välvillig till din krönika.

 

  • För att fånga en läsares intresse måste din rubrik vara inbjudande och väcka intresse. Den kan naturligtvis också vara provocerande. “Det där måste jag ta del av”, ska läsaren tänka. Du kan också locka med nya fakta i en rubrik. Läsaren vill då veta mer och fortsätter att läsa.

 

  • Vill du åstadkomma en förändring i samhället? Du har upptäckt ett missförhållande och vill få till någon form av lagändring. Då måste du vara tålmodig och skriva flera krönikor i ämnet. Förbruka inte alla dina argument i din första krönika. Du kanske får medhåll, men det kan också uppstå polemik till följd av din krönika. Tänk gärna efter i förväg vilka mothugg din krönika kan få.

 

  • Hur skriver man en bra krönika, om man bara vill väcka debatt? Du kanske inte har någon egen bestämd uppfattning i en fråga. Men du vill att flera åsiktsriktningar ska komma till tals. Din krönika kommer då att påminna om en ledare i en tidning. De kan ibland vara svårtolkade! Fördelen med att få igång en debatt är att du kommer att få skriva fler krönikor som du kan ta betalt för.

Du kanske också gillar