Hur mycket väger en elefant?

av Celina Fredriksson

Hur mycket väger en vuxen elefant? En vuxen elefant väger mellan 2,2 ton till 6 ton, men enskilda individer kan väga upp till 9 ton. Det skiljer sig mellan hanar och honor. 

 

Hur mycket väger en babyelefant? En babyelefant väger mellan 80 – 110 kilo. 

 

Elefanten är ett snabeldjur som uppkom för ca 55 miljoner år sedan i norra Afrika. Inom gruppen utvecklades ett flertal familjer som idag är utdöda. Idag finns tre arter kvar. Det är afrikanska elefanter, där skogselefant och savannelefant ingår. Det finns också asiatiska elefanter. Elefanten är ett hjorddjur. Hanarna kan hålla ihop i mindre och tillfälliga tjurflockar, men de verkliga hjordarna består av honor och deras ungar. Hjorden leds av en äldre hona och består ofta av hennes systrar eller döttrar och deras ungar. Om hjorden blir för stor delas den. Elefanterna i de olika hjordarna håller kontakten genom infraljud, en kommunikationsmetod som till slutet på 1980-talet var okänd för människan. 

 

Hur mycket väger en afrikansk elefant?

 

Hur mycket väger en elefant av den afrikanska arten?  En fullvuxen hona väger mellan 2,2 till 3,5 ton och en hane väger mellan 4 och 6,3 ton. Den största påträffade elefanten vägde 10 ton, den hittades i Angola. Den afrikanska elefanten lever vanligen i skog eller på savann, men kan även leva i öken. Ibland byter de områden beroende på säsong och tillgång på vatten och föda. 

 

Hur mycket väger en nyfödd elefant? En nyfödd elefant väger cirka 120 kilo. Vid 6 års ålder har vikten nått 1 ton. 

 

Afrikanska elefanters livslängd är max 60 år i frihet och upp till 80 år i fångenskap. 

 

Hur mycket väger en asiatisk elefant?

 

Den asiatiska elefanten lever uteslutande i skogen. Den asiatiska elefanten används som arbetsdjur. Det finns idag uppskattningsvis bara runt 26 000 – 33 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar. Elefanten spelar en stor roll i religion och mytologi i de områden där den finns. 

 

Hur mycket väger en fullvuxen elefant av den asiatiska arten? En fullvuxen hona väger cirka 3,5  ton och en hane väger cirka 5 ton. 

 

Hur mycket väger en elefantbebis? Den väger runt 100 kilo. 

 

Du kanske också gillar